Det är i en ny undersökning från International Health Policy, IHP, som svenska primärvårdsläkare får ge sin syn på den vård som ges till patienter och vilka förutsättningar som finns för att utföra arbetet. Bland annat visar rapporten att svenska primärvårdsläkare anser att svensk vård brister i samordning, kontinuitet, och bemötande av patienter med kroniska sjukdomar.

– Undersökningen visar tydligt att svensk primärvård måste bli mycket bättre förberedd på att bemöta personer med omfattande och komplexa behov, säger Fredrik Lennartsson, myndighetschef på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, i ett pressmeddelande.

I undersökningen framkommer det också att svenska primärvårdsläkare är minst nöjda med den tid de kan lägga på varje patient. Jämfört med de andra länderna är det en liten del av den totala arbetstiden som läggs på patientkontakt. Primärvårdsläkarna i Sverige är dock de som har de längsta patientbesöken, i genomsnitt 24 minuter långa. De svenska läkarna är också minst nöjda med journalsystemen, bara 37 procent är nöjda eller mycket nöjda med sitt journalsystem.

Den svenska rapporten, som har namnet »Vården ur primärvårdsläkarnas perspektiv«, har tagits fram av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys på uppdrag av regeringen. Rapporten baseras på den internationella enkätundersökningen International Health Policy Survey och är i år gjord bland primärvårdsläkare i Sverige, Australien, Kanada, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och USA. Drygt 2 900 svenska läkare har svarat på enkäten.

Länk till rapporten i sin helhet