En brittisk studie visar att det tar mellan två och fem år innan en patient och en läkare har fullt förtroende för varann. Fakta som dessa var bakgrunden till ett seminarium om kontinuitet mellan patient och läkare på torsdagen.

Seminariet var ett av fyra som belyste olika centrala frågor i »En värdefull vård«, en rapport skriven av en arbetsgrupp tillsatt av Läkaresällskapet. I och med att remissvaren på rapporten nu har kommit in har arbetsgruppen fullgjort sitt uppdrag, och lämnar över till Läkaresällskapet att besluta om fortsättningen.

– De fyra seminarierna vid riksstämman kan ses som arbetsgruppens sista medskick, sade arbetsgruppens ordförande Karl Sallin.

Att den svenska sjukvården lider av dålig kontinuitet mellan patient och läkare har påpekats tidigare. Vid seminariet satte Cecilia Björkelund, professor i allmänmedicin vid Göteborgs universitet, in den svenska situationen i internationell jämförelse.

Ur en europeisk undersökning hade hon plockat ut data för de nordiska länderna. På punkt efter punkt avviker Sverige kraftigt från de andra nordiska länderna, sade hon:

– I exempelvis Danmark och Norge instämmer 95–96 procent av de tillfrågade i påståendet »jag har en egen doktor«. I Sverige är det bara 57 procent som instämmer i det.

– Motsvarade tendens finns i andra frågor. I andra länder svarar omkring 90 procent att läkaren har journal och annat relevant material framme vid ett besök. I Sverige är det bara omkring 40 procent av patienterna som instämmer i detta.

Detta är märkligt eftersom en rad studier från olika länder visar att kontinuitet lönar sig, sade hon. En belgisk studie visar till exempel att två års kontinuitet mellan patient och läkare minskar sjukvårdskostnaderna med 25 procent. En mycket stor koreansk studie ger liknande tydliga resultat.

– Internationella jämförelser visar att Sverige hamnar i strykklass, fastslår hon. Det svenska vårdvalssystemet understöder bara tillgänglighet, inte kontinuitet. Det behöver vi ändra på.