– Fördelarna med en särskild utbildningsvårdcentral är flera. Med god kollegial samvaro med andra ST-läkare och väldigt bra handledning blir utbildningstiden den bästa möjliga samtidigt som chanserna att läkarna stannar i Sörmland efter sin utbildning ökar, säger Asghar Farahani, chef på hälsoval Sörmland, i ett pressmeddelande.

Tanken är att möjligheterna för ST-läkarna att snabbt få råd och stöd ska bli större, eftersom handledarna inte själva kommer att ta emot patienter.

Enligt pressmeddelandet ska det tydligt framgå att vårdcentralen är en utbildningscentral driven av ST-läkare. Övriga vårdcentralers ST-utbildningar ska inte påverkas av detta.