Fyra socialdemokratiska landstingsråd från Västernorrland, Norrbotten, Västerbotten respektive Jämtland–Härjedalen skriver i en gemensam debattartikel i Dagens Samhälle att det krävs en kraftfull handlingsplan för att möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.

I debattartikeln, som är publicerad på Dagens Samhälles webbplats, menar debattörerna att förutsättningarna för att »fullfölja det generella uppdraget att stärka och utveckla organisation, verksamhet och vårdkvalitet« försämras av det växande behovet av stafettpersonal. De uppmanar därför ledande landstingspolitiker i hela landet att gemensamt finna ett sätt för att bryta just detta beroende.

Länk till debattartikeln