Foto: Taggar som ska användas i mätningen. Pressbild/ Lunds universitet

I dag finns begränsad kunskap om hur länge patienter som kommer till akuten befinner sig i väntrum, akutrum och på andra ställen. Genom att förse patienterna med armband som signalerar med bluetooth-teknik var i rummet patienten befinner sig vill man skapa en bättre bild av patientflödet mellan akutmottagningen och röntgenavdelningen på Skånes universitetssjukhus. Syftet är att förbättra genomströmningen och därigenom kvaliteten för patienterna.

Även utrustning ska positioneras eftersom det är vanligt att utrustning som inte kan hittas sinkar arbetet på akuten.

I ett senare skede finns tankar att armbanden även skall kunna mäta exempelvis puls och blodtryck och kunna larma om det sker allvarliga förändringar.

Projektet är finansierat av Vinnova och sker i samarbete mellan bland andra Lunds universitet och Skånes universitetssjukvård.