Läkartidningen har tidigare berättat hur många vårdenheter som RCC föreslår för varje behandling. Nu står det också klart vilka av de sökande som rekommenderas bli nationella vårdenheter:

Analcancer:

  • Radiokemoterapi: Akademiska sjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset samt Skånes universitetssjukhus.
  • Kirurgisk behandling (salvage surgery): Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Skånes Universitetssjukhus.

Vulvacancer: Karolinska universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus samt Universitetssjukhuset Linköping.

Isolerad hyperterm perfusion: Sahlgrenska universitetssjukhuset

Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi (CRS/HIPEC): Akademiska sjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset samt Skånes universitetssjukhus.

Botande kirurgi vid matstrups- och magsäckscancer:

  • Koncentreras regionalt till sex sjukhus, det vill säga ett sjukhus per region.
  • Botande kirurgi för matstrupscancer vid definierade, ovanligare och komplicerade tillstånd: Karolinska universitetssjukhuset samt Skånes universitetssjukhus.

Enligt ett pressmeddelande från RCC är planen att förslagen ska gälla från den 1 januari 2017. Senast den 1 juni 2016 ska landstingen ge sitt svar gällande nivåstruktureringen.

– Jag utgår ifrån att landstingen tar sig an rekommendationerna snarast och att beslut tas i alla landsting innan sommaren, säger Dag Larsson, ordförande i Sveriges Kommuner och landstings sjukvårdsdelegation, i meddelandet.

Läs tidigare artiklar:

RCC föreslår ytterligare centralisering av cancerbehandlingar 

RCC föreslår centralisering av ytterligare sju cancerbehandlingar

Peniscancer modell för centralisering i cancervården