Riksorganisationen GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime, anordnar Fadimedagarna för att lyfta frågan kring hedersrelaterat våld och förtryck. Läkarförbundet är en av organisationerna som stöttar arrangemanget och ordförande Heidi Stensmyren menar att det är angeläget att som samhällsaktör ta ställning i frågan.

– Det är viktigt att vi uppmärksammar och motverkar hedersrelaterat våld och förtryck. Jag tror att vi kan spela en roll genom att påtala att det finns och att det inte kan accepteras, säger Heidi Stensmyren.

– Dels har vi en tung röst i samhällsdebatten, dels möter vi kvinnor som är utsatta för det här och då är det viktigt att inte vara rädd för att påtala det. 

Fadimedagarna anordnas till minne av Fadime Sahindal som mördades av sin far för 14 år sedan. Dagarna uppmärksammas i en rad städer runt om i landet under januari och februari.

Som en del i engagemanget kommer Heidi Stensmyren att delta i en internationell konferens om hedersrelaterat våld och förtryck i riksdagen den 20 januari.