Olle Lundberg, gästtalare på Läkarförbundets mingel. Foto: Läkarförbundet

I går, onsdag, var det premiär för Läkarförbundets mingel för Sjukvårdssverige, som är tänkt att bli ett årligt evenemang. 40 personer, bland annat generaldirektörer, politiker, representanter för fackliga organisationer och läkemedelsindustri, slöt upp för att mingla och lyssna på »årets gäst«, Olle Lundberg, ordförande för regeringens kommission om jämlik hälsa.

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren redogjorde för de viktigaste punkterna i förbundets folkhälsopolitiska program. Detta gladde Olle Lundberg som sa att mycket av tankegångarna i programmet liknar vad man tänkt i kommissionen. Åhörarna fick också möjlighet att skicka med synpunkter till kommissionens arbete.

Kommissionen för jämlik hälsa

Regeringens kommission för jämlik hälsa ska lämna förslag som leder till minskade hälsoklyftor i samhället. Huvudfokus ligger på hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper och mellan kön. Arbetet leds av Olle Lundberg, professor vid CHESS (Centre for Health Equity Studies) och ska slutredovisas senast den 31 maj 2017.