Karolinska universitetssjukhuset skriver i ett pressmeddelande i dag apropå SVT:s Dokument inifråns serie »Experimenten« om kirurgen Paolo Macchiarini och de kontroversiella operationerna med konstgjorda luftstrupar att programmen »visat förhållanden som är etiskt oförsvarbara«.

Samtidigt säger sjukhusets chefläkare Gunnar Öhlén att inget har framkommit som gör att sjukhuset ändrar sin tidigare bedömning, nämligen att de tre operationerna gjordes för det inte fanns alternativa behandlingar och för att förhoppningsvis rädda liv. 

Specifikt om den första patienten som fick en syntetisk strupe säger sjukhuset uttryckligen att operationen var motiverad, apropå att dokumentärprogrammen rest frågan hur sjuk patienten egentligen var.

– Vår bedömning är att det var motiverat. Operationsbeslutet föregicks av en multidisciplinär konferens, med företrädare för flera olika specialiteter, inklusive den inremitterande läkaren från Island, och bedömningen där var tydlig: patienten skulle ha avlidit om inget gjordes och det fanns ingen etablerad behandling som skulle kunna bota patienten, säger Gunnar Öhlén i pressmeddelandet.

Ändå ser sjukhuset nu anledning att se över sitt regelverk:

– Sjukhuset måste naturligtvis dra lärdom av det som inte har fungerat och vi arbetar på ett nytt och tydligare regelverk för operationer med oprövade metoder. Vi beklagar, för de tre patienternas skull, och för alla andra patienter som skulle behöva en behandling av det här slaget, att den inte visade sig fungera som vi hoppades.