Paolo Macchiarini med en konstgjord luftstrupe. Foto: Staffan Larsson

Den internationellt kände kirurgen Paolo Macchiarini är sedan 2010 knuten till Karolinska institutet och är i dag föreståndare för dess centrum för regenerativ medicin, ACTREM. Han anklagades 2014 för oredlighet i forskning i samband med redovisningen av resultaten av sina transplantationer av syntetiska luftstrupar. Han friades dock i en intern utredning på Karolinska institutet i augusti 2015.

Den artikel i Vanity Fair som publicerades i början av januari fokuserar på den relation som Paolo Macchiarini inledde 2013 med en amerikansk journalist som arbetade med en dokumentär om honom. Paolo Macchiarini ska bland annat ha intalat journalisten att han var påvens läkare och att påven sagt ja till att låta viga de båda vid sitt sommarresidens Castel Gandolfo.

I samband med detta redovisar Vanity Fair även uppgifter som tyder på att Paolo Macchiarini kan ha lämnat felaktiga uppgifter om sina meriter.

Tidningen har varit i kontakt med flera lärosäten där gästprofessorn studerat eller arbetat och redovisar två fall där uppgifter i hans CV ska ha förnekats av de berörda lärosätena. Det gäller dels att Paolo Macchiarini 1990–1991 skulle ha genomgått en masterutbildning i biostatistik vid universitetet i Birmingham, Alabama, dels att han skulle ha varit professor i kirurgi vid universitetet i Hannover. Enligt Vanity Fair ska Paolo Macchiarini vidare ha nekats en professorstjänst i Italien, som tillskapats enkom för honom, för att man inte kunnat styrka hans tidigare professorsmeriter.

Vanity Fair refererar till olika CV:n utan att ange källa. Läkartidningen har dock jämfört uppgifterna i artikeln med det CV som Paolo Macchiarini lämnade in till Karolinska institutet 2010. I detta finns både masterutbildningen från det amerikanska universitet och professorstjänsten i Tyskland upptagna.

Karolinska institutet har med anledning av uppgifterna i Vanity Fair meddelat att man påbörjat en utredning för att granska riktigheten i de uppgifter som Paolo Macchiarini lämnat till lärosätet i samband med sin anställning 2010. »KI kommer bland annat att kontakta de lärosäten där forskaren tidigare verkat. Utredningen kommer att bedrivas skyndsamt, men när [den] kan vara färdig går inte att säga i nuläget«, skriver man i ett uttalande.

Paolo Macchiarini skriver i ett mejl till Läkartidningen att anklagelserna är allvarliga och »fullständigt falska«. »Jag kommer att försvara mig med alla nödvändiga medel, då de utan tvivel är extremt skadliga«, skriver Paolo Macchiarini. För att motbevisa påståendena i Vanity Fair bifogar han två dokument. Det ena är ett intyg från medicinska fakulteten i Hannover, enlig vilket han belönades med professors grad 2001. Det andra, från universitetet i Birmingham, intygar att Paolo Macchiarini våren 1989 godkänts på en kurs i statistiska metoder vid lärosätet.