Anders Hamsten. Foto: Pressbild/Gunnar Ask

Det var i SVT:s program Gomorron Sverige den 28 januari som Anders Hamsten meddelade att en omprövning av det friande beslutet gällande Paolo Macchiarini kan bli aktuell: »Vi har när det gäller utredningen av oredlighet konfronterats av Bosse [producenten Bo Lindqvist, reds anm.] med, möjligen, data som undanhållits och som inte funnits tillgängliga för utredningen. Om de har relevans för utredningen är vi beredda att ompröva det här«, sa Anders Hamsten, som även kommenterar saken i ett pressmeddelande:

– De uppgifter som har presenterats i SVT-dokumentären och i andra medier är naturligtvis graverande, men vi dömer ingen på medieuppgifter utan vi måste själva gå till botten med det här.

De uppgifter som presenteras i dokumentären är bland annat filmsekvenser som visar att den konstgjorda strupen på den första patient som opererades var närmast igentäppt av sårvävnad ett år efter operationen, samtidigt som fistlar till matstrupen hade bildats. Trots detta uppgav Paolo Macchiarini i vetenskapliga artiklar att strupen var nästan normalt fungerande.

I dokumentären framkommer också fakta som tyder på att den första patienten inte alls var så sjuk att han behövde opereras akut. När det gäller frågan om det trots detta, och trots att det inte gjorts några djurstudier, var försvarligt att operera in den konstgjorda strupen, lägger dock Anders Hamsten ansvaret på Karolinska universitetssjukhuset.

Anders Hamsten klargjorde också i Gomorron Sverige att Paolo Macchiarinis framtid på Karolinska institutet nu är osäker. »Utifrån den förtroendeskadliga verksamhet som skett i Ryssland som inte är förenlig med Karolinska institutets värdegrund och våra regler, och frågetecken kring hans meriter, så har mitt förtroende naturligtvis naggats rejält i kanten.«

Kirurgen och tidigare gästprofessorn vid Karolinska institutet, Paolo Macchiarini, friades 2015 av Anders Hamsten för misstänkt oredlighet i forskning rörande de syntetiska luftstrupar av nanokomposit som, efter att ha preparerats med patientens egna stamceller, opererades in hos tre patienter vid Karolinska universitetssjukhuset, KS, mellan 2011 och 2013.

Läs alla artiklar under länken ovan, »Oredlighetsärendet på KI«.