Det senaste halvåret har Läkare i Världen gjort fyra polisanmälningar gällande olika hot. Eliot Wieslander, generalsekreterare för Läkare i världen i Sverige, säger att hoten har varit av olika karaktär. Många är diffusa – så som att någon tecknat ett abonnemang för hälsopreparat i Eliot Wieslanders namn eller tänt en eld utanför organisationens vårdcentral i Stockholm – medan andra är mer direkta.

– En volontär uttalade sig i radio och sa ungefär »mänskliga rättigheter är bra«. För några år sen hade ett sånt uttalande tett sig trivialt, men hon fick ganska mycket hat riktat mot sig efter det. Trots att hon inte sa hela sitt namn eller var hon bodde var det folk som både ringde henne och skickade brev.

De flesta av hoten är på individnivå och riktade mot kvinnor, enligt Eliot Wieslander.

– När vi började prata om det här i organisationen visade det sig att det var flera som hade fått motta hot, men inte sagt något. Den självcensur som uppstår finns ju för att man angriper just individer.

Läkare i världen har nu infört nolltolerans mot alla typer av hot, även de som inte har något uttalat budskap. Man har också tagit hjälp av ett företag för en utbildning i att hantera just hot och våld. Under våren kommer tydliga riktlinjer för vad volontärerna ska göra i hotfulla situationer att arbetas fram. Men redan nu finns rutinen att volontärer inte ska gå ensamma från kliniken och organisationens bil parkeras på ställen där risken för att den vandaliseras är så liten som möjligt.

Eliot Wieslander menar att det största problemet inte ligger i de personerna som hotar, utan snarare i ett samhällsklimat som blivit betydligt hårdare.

– Jag hör att många är oroliga för hur det ser ut i samhället. Vi träffar ju de människor som inte kan hitta ett tryggt hem och ser att fler och fler måste hålla sig gömda. Pressen på de allra mest utsatta har ökat så sjukt mycket det senaste halvåret.

Trots hoten och ett tuffare samhällsklimat växer engagemanget fortfarande.

– Om det har ringt tre personer som har varit riktigt dumma till kansliet, så har det ringt trehundra som vill hjälpa.

Detta är Läkare i Världen

Läkare i Världen är en internationell humanitär organisation som arbetar för att alla människor ska ha lika rätt och tillgång till hälso- och sjukvård. Sedan 1995 driver Läkare i Världen en medicinsk klinik i Stockholm där det erbjuds kostnadsfri vård samt läkemedel till personer som saknar tillgång till subventionerad vård i Sverige, däribland EU-migranter och tredjelandsmedborgare. Alla läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, tandläkare, tolkar och annan vårdpersonal på kliniken arbetar ideellt. Kliniken finansieras genom bidrag från allmänheten.