Läkarna i primärvården i Västerbotten uttrycker störst missnöje i hela landet när det gäller förutsättningarna för att ge en god vård. Det visar, enligt pressmeddelandet, en enkätundersökning som Läkarförbundet har gjort, vars resultat Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren kommer att ta upp när hon imorgon besöker Umeå och landstingsledningen där. Besöket i Umeå är en etapp i förbundets satsning Sverigeronden

Vårdcentralerna i Västerbotten har länge varit hårt underbemannade, vilket Läkartidningen har berättat om, och förbundets utvärdering ger en »mycket negativ bild av situationen inom primärvården i Västerbottens län«, skriver förbundet.

– Tillståndet för primärvården i Västerbotten är mycket allvarligt. Vi kan konstatera att Västerbotten är ett av två landsting där primärvården har lägst andel av hälso- och sjukvårdens resurser. Det är samtidigt ett av de tre landsting i landet som har störst problem med vakanser på vårdcentralerna. Mer än hälften av länets befolkning är hänvisade till vård­centraler där 50 procent eller fler av de fasta läkarna fattas, säger Heidi Stensmyren i pressmeddelandet.

För att komma tillrätta med problemen behövs en rad åtgärder, enligt Heidi Stensmyren.

– Genom löneinstrumen­tet kan man attrahera fler läkare att etablera sig i länet. Men läkarna här behöver också få ökat inflytande över den egna arbetstiden och möjlighet till fortbildning. Vidare krävs en satsning på att öka mång­falden av vårdcentraler. Läkarförbundet förespråkar småskaliga, läkar­ledda verksamheter som får tillåtas utveckla sin egen särart och inriktning, säger hon i pressmeddelandet och efterlyser en handlingsplan.

Tidigare har Skåne och Kalmar fått besök av Sverigeronden. Och så sent som i dag majoriteten i Stockholms läns landsting.

I Stockholm tog förbundet upp bland annat hanteringen av den lokala löneöversynen med landstingsledningen, berättar Heidi Stensmyren. Betydelsen av att även reglera kompetens- och fortbildningsfrågor inom vårdvalet var en annan fråga. 

Den 27 januari besöker Läkarförbundet Gotland. Då kommer förbundet att lyfta fram ledarskaps- och inflytandefrågor och betydelsen av att ta med professionen i organisationsförändringar.

– Vi gör hembesök kan man säga, säger Heidi Stensmyren.

Läs tidigare artiklar:

Primärvårdsläkare i Skellefteå protesterar mot underbemanning

Läkarförbundets primärvårdsenkät: Stora skillnader i bemanningen på vårdcentralerna

Läkarförbundets primärvårdsenkät: Bara var tredje läkare nöjd med fortbildningen

Läkarföreningar i gemensamt brev: Distriktsläkarna i Norrland måste snart rödlistas

Läkarbristen i primärvården

Läkarförbundet ställer diagnos på primärvården i Kalmar

Bra första stopp på Sverigeronden