Kalmar tillhör den tredjedel av landets landsting där läkarna är mest nöjda med hur vårdcentralerna fungerar. Det visar förhandsresultat från Läkarförbundets stora primärvårdsenkät. Den nya rapporten, som handlar om primärvårdsläkarnas syn på möjligheterna att ge en god vård, kommer att offentliggöras inom kort.

I svaren på några av frågorna ligger Kalmar bäst till av alla landsting. 88 procent av primärvårdsläkarna i Kalmar skulle rekommendera sin egen vårdcentral till en sjuk anhörig, mot 78 procent i landet som helhet. Läkarna i Kalmar är också mest nöjda med förutsättningarna att erbjuda hembesök till dem som behöver det.

Förhandsuppgifterna har tagits fram därför att Läkarförbundets ledning besöker Kalmar den 21 januari. Besöket ingår i den så kallade Sverigeronden, en omfattande turné där Läkarförbundet träffar region- och landstingsledningar runt om i landet.

– Vårdvalet i Kalmar ger förutsättningar för en bättre grundbemanning av läkare på vårdcentralerna än i många andra landsting, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren.

– Men här finns samma rekryteringsproblem av fasta specialistläkare som på andra håll. Vårdvalet behöver fortsätta att utvecklas, och det behövs fler småskaliga verksamheter där läkare är chefer, understryker hon.