I Västmanland har invånarna sedan den 1 oktober kunnat söka specialistvård utan remiss från primärvården. Mats Stenberg, ordförande i Västmanlands läkarförening, säger till P4 Västmanland att förändringen inte drastiskt påverkat läkares vardag, men att resurserna kunde ha använts på ett bättre sätt.  

– Vi ser det som i grunden ett försök att stilla människors oro, att försöka få dem till vård lättare. Vi tror att det är en god intention, men för den skull tror vi inte att det är en bra metod generellt, säger han till P4 Västmanland.

Enligt Vestmanlands Läns Tidning, VLT, har få patienter hittills utnyttjat möjligheten. Anders Ahlgren, chef för vårdvalsenheten, säger till tidningen att det inte är någon »jätteanstormning« och att man inom primärvården inte märkt av någon förändring.

Egen vårdbegäran eller egenremiss accepteras även i andra landsting, men vilken vård som omfattas skiljer sig mellan landstingen.

P4 Västmanlands artikel:

Viss läkarkritik mot remissreform

VLT:s artikel:

Få söker vård direkt på klinik