Som Läkartidningen rapporterat har den amerikanska tidskriften Vanity Fair i ett långt reportage om Paolo Macchiarini, som bland annat är verksam vid Karolinska institutet, fört fram uppgifter om att denne ska kommit med felaktiga uppgifter i sitt CV.

Det gäller dels att Paolo Macchiarini ska varit »full professor« – dvs haft en ordinarie professur – vid den medicinska högskolan i Hannover sedan mars 2001, dels att han ska ha genomgått en masterutbildning i biostatistik vid universitetet i Birmingham, Alabama (UAB) 1990-1991. Dessa uppgifter, som återfinns i olika CV:n som Macchiarini lämnat in till Karolinska institutet, ska enligt Vanity Fair ha förnekats av respektive lärosäte.

När Vanity Fair bad Paolo Macchiarini kommentera uppgifterna svarade han aldrig. Till Läkartidningen uppgav Paolo Macchiarini däremot i ett mejl att uppgifterna var »fullständigt falska« och skickade två dokument till stöd.

Det ena är ett intyg från medicinska högskolan i Hannover, MHH, enligt vilket han belönades med professors grad 2001. Det rör sig dock enligt uppgift till Läkartidningen från MHH:s pressavdelning om en utnämning till adjungerad professor, vilket meriteringsmässigt väger väsentligt lättare än en ordinarie professur. Av informationen från MHH framgår vidare att det sjukhus i Hannover där Paolo Macchiarini arbetat inte, som det framstår i hans CV, är en akademisk klinik utan ett kommunalt sjukhus utan koppling till MHH.

Det andra dokumentet, från universitetet i Birmingham, intygar att Paolo Macchiarini våren 1989 godkänts på en kurs i statistiska metoder vid lärosätet. Från UAB bekräftar man att Macchiarini hade en ettårig post doc-tjänst vid universitetets cancercentrum vid denna tid. Däremot har man inga som helst uppgifter om att Paolo Macchiarini skulle ha genomgått en tvåårig masterutbildning i biostatistik.