Nationell Patientenkät omfattar samtliga 21 landsting och regioner och har genomförts med Sveriges Kommuner och landsting, SKL, som samordnare. Över 100 000 patienter har lämnat sina åsikter och totalt har 80 procent av de svarande uppgivit att de har ett positivt helhetsintryck av primärvården. Lika många skulle rekommendera vårdcentralen till vänner och bekanta.

Något sämre betyg får kategorin kontinuitet och koordinering, där 70 procent av svaren var positiva. Lägst andel positiva svar får frågan »får du träffa samma läkare vid dina besök på hälso-/vårdcentralen?«. Siffran för riket var 54,2 procent och lägst andel positiva svar uppmättes i Dalarna, där 35,5 procent av de svarande uppgav att de fått träffa samma läkare vid besöken.

Generellt är männen mer nöjda med primärvården och flest positiva patienter fanns i Kalmar och Halland.

Andelen som har ett positivt helhetsintryck

Blekinge 83 procent

Dalarna 80 procent

Gotland 80 procent

Gävleborg 80 procent

Halland 86 procent

Jämtland 79 procent

Jönköping 85 procent

Kalmar 86 procent

Kronoberg 82 procent

Norrbotten 81 procent

Skåne 80 procent

Stockholm 82 procent

Sörmland 77 procent

Uppsala 80 procent

Uppsala län 84 procent

Västerbotten 79 procent

Värmland 77 procent

Västernorrland 79 procent

Västmanland 77 procent

Västra Götaland 77 procent

Örebro 75 procent

Östergötland 78 procent

Källa: Nationell Patientenkät