SKL konstaterar i ett pressmeddelande att överenskommelsen handlar om hur den så kallade professionsmiljarden ska användas. Resultat är fokus på tre områden: IT-stöd för att förenkla administrationen, smartare användning av de anställdas kompetens och stöd till planering av kompetensförsörjning.

950 miljoner kronor går nu till landstingen för detta arbete. Resterande 50 miljoner ska användas för stöd-, utvecklings- och uppföljningsarbete på nationell nivå.