Enligt Folkhälsomyndighetens statistik rapporterades flest fall från Norrbottens län, 404 fall, följt av Västerbotten med 178 fall. Det kan jämföras med år 2014 då totalt 150 fall av harpest rapporterades i Sverige.

Människor kan smittas av harpest genom exempelvis myggbett, direkt beröring med smittat djur, inandning av förorenat damm och intag av smittat vatten. Vid harpest, även kallat tularemi, får patienten akut hög feber, huvudvärk och illamående.