Läkartidningen har tidigare rapporterat om det brev som Johan Tjärnström, läkarchef och medicinskt ledningsansvarig för kirurgkliniken i NU-sjukvården, skickade till sjukhusledningen. Bakom sig hade han 40 kirurger, men brevet mottogs som ett uttryck för hans personliga åsikter och fokus hamnade på person, i stället för sakfrågan. Ett upprop för att stötta Johan Tjärnström startades, och i mitten av januari lämnades ett nytt brev tillsammans med 500 namnunderskrifter över till sjukhusledningen. Med det hoppas Sarah Jevrém, ordförande i Nordvästra Götalands läkarförening, att fokus kan flytta från person till sakfråga.

– Nu vill vi få igång en dialog om vårdplatsbristen, vilket var syftet med det första brevet. Den frågan tappades bort på vägen, men nu hoppas jag att vi kan upp den på bordet igen, säger hon.

I det nya brevet, som är undertecknat av 40 kirurger vid kirurgkliniken, beskrivs situationen som »hårt ansträngd« och beläggningsgraden som »extremt hög« – under 2015 har den legat mellan 90 och 117 procent och runt 1 500 patienter väntar på operation. Kirurgerna skriver också att de upplever ett missnöje med hur sjukhusledningen hanterat situationen: »Vårt brev kunde använts för att visa sjukvårdsstyrelsen dagens situation och konsekvenser och risker med nedskärningar. Handfasta och tydliga analyser av dagens läge kan kanske få politiker att inse vad som håller på att ske med vården.«, skriver man bland annat.

Bengt Hallerbäck, överläkare vid kirurgkliniken vid NU-sjukvården, är en av de som ligger bakom breven. I förra veckan deltog han, tillsammans med övriga kirurger, i ett möte med sjukhusledningen. Enligt honom landade det i en positiv känsla där den skarpaste kritiken dämpats en aning.

– Vi vill fortfarande ha kvar våra vårdplatser, men kanske kan det här bli en start på ett bättre samarbete mellan oss och sjukhusledningen.

Han är kritisk till den linjeorganisation som finns inom vården och menar att bristande kommunikation är en anledning till missnöjet.

– Det är så många nivåer upp innan det vi säger och tycker kommer till ledningen, sjukhusstyrelsen och de som är satta att fördela pengarna. Vi upplever att de inte förstår hur det är i verksamheten och hur vissa patientkategorier drabbas. 

Sjukhusdirektör Lars Wiklund deltog också i mötet i förra veckan. Han beskriver det som »givande och väldigt bra«, men vill inte gå in i detalj vad som sades.

– Men jag har sett en stor oro hos kirurgerna och tar den på fullt allvar. Jag bokade tidigt in det här mötet för att få veta vad som egentligen är problemet och för att kunna lyssna direkt på dem.

Mötet, som till stor del handlade om oron för att man inte har kapacitet för att klara av att operera patienter i tid, mynnade ut i konsensus om att man måste finna en lösning på situationen.

– Vi har för långa väntetider och patienter som får vänta alldeles för länge, det håller jag med om. Det här är något som har funnits länge i NU-sjukvården, och det handlar mycket om att vi behöver mer personal, säger Lars Wiklund.

Han säger också att man behöver öka antalet vårdplatser, just nu främst på medicinkliniken men på sikt också på bland annat kirurgkliniken.

– Vi har en alldeles för hög beläggningsgrad och så kan vi inte fortsätta, då bränner vi ut vår personal. Jag kommer därför att lansera en nollvision för överbeläggningar.

Vad nollvisionen innebär är ännu inte klart, men bland annat kan det bli aktuellt med bemanningspersonal under vinterhalvårets toppar och att förbättra samarbete med kommunerna ännu mer för de patienter som är färdigvårdade.

– Det handlar väldigt mycket om ett »mindset«. NU-sjukvården har hamnat i att några överbeläggningar betraktas som ett normaltillstånd och det behöver vi komma ifrån, säger Lars Wiklund.

Mötet i förra veckan kommer att följas upp med diskussioner om konkreta förslag för att kunna genomföra nollvisionen, enligt Lars Wiklund.

– Det handlar inte om att försöka hitta en lösning, det handlar om att hitta en lösning och det gör vi gemensamt, säger han.

Läs tidigare artikel:

Hundratals vill stötta läkarchef