Tidningen Dagens Samhälle har jämfört siffror från SCB:s arbetskraftsbarometer för åren 2010 och 2015 vad gäller brist på personal i välfärdsyrken. Bristen har inom många av yrkena ökat rejält under de senaste fem åren. År 2010 var siffran för läkaryrket den näst högsta; 70 procent av de tillfrågade arbetsgivarna uppgav 2010 brist på läkare. Endast bristen på fritidspedagoger var då högre.

År 2015 angav 79 procent av arbetsgivarna brist på läkare. Och även om andelen ökat med nio procentenheter så hade övriga yrken i Dagens Samhälles jämförelse ökat mer. I alla yrken utom läkare och socionomer var bristen 80 procent eller mer. Störst var bristen på grundskollärare. Och näst störst var bristen på sjuksköterskor. 88 procent av arbetsgivarna uppgav att de saknade sjuksköterskor, en dubblering på fem år.

Se grafik på Dagens Samhälle här.