Folkhälsomyndigheten uppger att ökningen av de resistenta bakterierna som MRSA och ESBLcarba troligtvis är ett resultat av sjukvårdens ökade provtagning av patienter med särskilda riskfaktorer. Bland annat kan det kopplas till att fler människor på flykt sökt sjukvård i Sverige.

Vidare skriver myndigheten att risken för smittspridning i samhället bedöms vara liten och att en mer djupgående analys av statistiken kommer att presenteras i början av sommaren.

Läs tidigare artikel:

Kraftig men väntad ökning av ESBLcarba