Det är de nya uppgifter som tillkommit kring Paolo Macchiarinis operationer, uppgifter som gjort att Karolinska institutets trovärdighet ifrågasatts, som är bakgrunden till att man nu »på ett prestigelöst sätt« ska initiera en extern utredning av oredlighetsutredningen. Den nya utredningen ska titta på hela utredningen, såväl resultatet som processen.

Anders Hamsten, som tidigare sagt att hans förtroende för Paolo Macchiarini naggats rejält i kanten, säger också att dennes tidsbegränsade anställning sannolikt inte kommer att förlängas när den löper ut sista november.

Läs alla tidigare artiklar under länken ovan till höger »Oredlighetsärendet på KI«.