Läkartidningen har tidigare berättat att Regionala cancercentrum i samverkan, RCC, föreslagit centralisering av sju cancerbehandlingar – analcancer, vulvacancer, cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi (CRS/HIPEC), isolerad hyperterm perfusion, kurativt syftande kirurgi vid matstrups- och övre magmunscancer, muskulo–skeletala sarkom samt buksarkom.

Landstingen lämnade under hösten in sina svar och arbetet med att ta fram rekommendationer från RCC:s sida har pågått sedan dess. RCC har ännu inte avslöjat vilka vårdenheter som rekommenderas, utan inväntar att landstingsledningarna ska informeras i slutet av januari.

Dock står det klart hur många vårdenheter som RCC rekommenderar för varje behandling samt vilka vårdenheter som sökt.

 • Analcancer: Radiokemoterapi ska utföras vid fyra nationella vårdenheter och kirurgisk behandling vid två. Sökande är Akademiska sjukhuset Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands Universitetssjukhus (enbart radiokemoterapi), Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus samt Universitetssjukhuset Linköping.
 • Vulvacancer: Behandling ska ges vid fyra nationella vårdenheter. Sökande är Akademiska sjukhuset Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus samt Universitetssjukhuset Linköping.
 • Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi (CRS/HIPEC): Behandling av cancer i bukhinnan ska ges vid fyra nationella vårdenheter. Sökande är Akademiska sjukhuset Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Skånes Universitetssjukhus.
 • Isolerad hyperterm perfusion: Behandling ska ges vid en nationell vårdenhet. Sökande är Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 • Kurativt syftande kirurgi vid matstrups- och magsäckscancer: Ska utföras vid högst sex sjukhus i landet, ett i varje sjukvårdsregion. Ett antal ovanliga och komplicerade ingrepp ska dock utföras vid två nationella vårdenheter. Sökande är Akademiska sjukhuset Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus samt Universitetssjukhuset Linköping.
 • Muskulo–skeletala sarkom och buksarkom: Ärendet bordläggs och ska gå tillbaka till sakkunniggrupperna.

Regionalt cancercentrum föreslår även ytterligare sex åtgärder för regional och nationell nivåstrukturering. De områden som nu landsting och regioner ska ta ställning till är:

 • Kirurgisk behandling vid lever- och gallvägscancer
 • Kurativt syftande kirurgi vid pankreas- och periampullär cancer
 • Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer
 • Behandling av äggstockscancer
 • Kirurgisk behandling vid njurcancer
 • Cystektomi vid urinblåsecancer

Senast den 1 juni 2016 ska landstingen ha lämnat sina remissvar samt beslut gällande nivåstruktureringen för de tidigare nämnda cancerdiagnoserna.

Läs tidigare artiklar:

RCC föreslår centralisering av ytterligare sju cancerbehandlingar

Peniscancer modell för centralisering i cancervården