Läkartidningen har tidigare berättat att den regionaliserade läkarutbildningen vid Sundsvalls, Östersunds och Sunderbys sjukhus varit hotad. Problemet har varit de merkostnader på omkring 15 miljoner kronor per år som finns för att låta 30 Umeåstudenter per termin göra den kliniska delen av grundutbildningen vid länssjukhusen i Sundsvall, Luleå (Sunderby) och Östersund. I somras varnade Umeå universitet för att utbildningen kunde dras in vid ett av sjukhusen. I oktober var man dock nära en lösning och Kenneth Robarth, utbildningschef inom Norrbottens läns landsting, sa då till Läkartidningen:

– Det såg mörkt ut i våras med låsta positioner, men nu finns en samsyn om vikten att behålla den utbildningsmodell som vi byggt upp. Vi kommer att bli överens inom kort – bara detaljer återstår.

Nu skriver tidningen Dagens Medicin att utbildningen vid samtliga tre orter räddats. Förhandlingarna mellan Umeå universitet och landstingsdirektörerna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland ska vara klara och enligt tidningen innebär det nya avtalet att varje landsting årligen ska tillföra 1,5 miljoner kronor i forskningsmedel till Umeå universitet.

– Ja, vi är överens om ett nytt avtal, det cirkulerar runt för påskrift nu. Vi alla är givetvis glada över att vi kunnat nå en lösning, säger Kenneth Robarth till Dagens Medicin.

Läs tidigare artiklar:

Regionaliserad läkarutbildning i norr ser ut att kunna få fortsätta

Regionaliserad läkarutbildning hotas i norr

God kvalitet, nöjda studenter – men dyr nota