Enligt ett förslag ska fackliga organisationer få rätt att vidta stridsåtgärder om en arbetsgivare som låter utländsk personal arbeta tillfälligt i Sverige inte tecknar ett kollektivavtal som omfattar minimivillkoren i gällande svenska branschavtal, ett så kallat utstationeringskollektivavtal.

Läkarförbundet är positivt till förslaget, liksom till förslaget att ett fack kan begära att en utstationerande arbetsgivare ska utse en företrädare med behörighet att förhandla om ett sådant. Något man däremot är kritisk till är förslaget att Arbetsmiljöverket, på områden där ett utstationeringskollektivavtal saknas, ska kunna offentliggöra vilka delar i gällande centrala kollektivavtal som utgör den miniminivå som får krävas i ett utstationeringskollektivavtal. Detta befarar Läkarförbundet kan leda till lönedumpning och innebär ett ingrepp i den svenska modellen där parterna reglerar villkoren på arbetsmarknaden.

Förslagen har lagts av den parlamentariska Utstationeringskommittén, som gjort en översyn av regelverket för personer som är anställda i ett annat land och arbetar tillfälligt i Sverige, den så kallade Lex Laval.