Hittills är det bara tredjelandsläkare som varit tvungna att uppvisa tillräckliga språkkunskaper för att få svenskt läkarleg. Men i det förslag till ny föreskrift för erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården som Socialstyrelsen haft ute på remiss, finns en regel om att all utlandsutbildad vårdpersonal som söker svensk legitimation ska visa att man har nödvändiga språkkunskaper i svenska, danska eller norska.

EU:s nya yrkeskvalifikationsdirektiv ger medlemsländer rätt att införa språkkrav för yrken som rör patientsäkerhet, förutsatt att det inte inverkar på erkännandet av de rent yrkesmässiga kvalifikationerna. För att Socialstyrelsen ska kunna ställa ett sådant krav krävs dock ett bemyndigande från regeringen. Något sådant bemyndigande har regeringen än så länge inte beslutat om, även om man i den proposition som behandlar yrkeskvalifikationsdirektivet ställt sig positiv till språkkrav.

Enligt EU:s krav ska det nya direktivet vara infört senast den 18 januari i år. Socialstyrelsen tillämpar därför vissa delar av det nya regelverket från detta datum, trots att riksdagen ännu inte beslutat om den aktuella propositionen.