Enligt tidningen The Guardian vill National Health Service, NHS, införa en »sockerskatt« i varuautomater och caféer på brittiska sjukhus. Tanken är att en prishöjning ska få patienter, medarbetare och besökare att avstå de onyttiga produkterna. På så sätt vill man föregå med gott exempel i arbetet med att förbättra folkhälsan och tackla de ökande problemen med fetma.

2020 ska varor i automater och sjukhuscaféer med hög sockerhalt antingen ha belagts med sockerskatt eller tagits ur sortimentet. De 20-40 miljoner pund som prishöjningen väntas ge sjukvården årligen ska gå till att förbättra de 1,3 miljoner anställdas hälsa.