Det är i ett tolv sidor långt brev riktat till Karolinska institutets rektor Anders Hamsten som Bengt Gerdin, professor emeritus vid Uppsala universitet, framför sin kritik mot den oredlighetsprocess där han själv medverkade som extern sakkunnig.

Bengt Gerdin kom i en utredning i maj i fjol fram till att Paolo Macchiarini gjort sig skyldig till forskningsfusk genom att i en rad vetenskapliga artiklar ha gett en gravt förskönande bild av de transplantationer av konstgjorda luftstrupar han utförde på Karolinska universitetssjukhuset. Men Anders Hamsten kom i sitt beslut i augusti fram till att det handlade om oaktsamhet och friade Paolo Macchiarini.

Bengt Gerdin betonar dock för Läkartidningen att det inte är utfallet utan processen hans kritik handlar om.

– Man ska ju inte kommentera för att man känner sig som en usel förlorare, utan enbart för att processen blivit tokig.

Den skarpaste kritiken från Bengt Gerdin gäller det faktum att Karolinska institutet inte såg till att han fick tillgång till allt originalmaterial som hörde till de granskade artiklarna. Bengt Gerdin skriver att han riktade en begäran om att få ut allt originalmaterial till den ansvariga institutionen. Efter det skickade Paolo Macchiarini över vad som sades vara allt material. Men när Bengt Gerdins utredning var klar och de berörda parterna skulle kommentera den inkom Paolo Macchiarini och hans medarbetare med nytt material, vilket blev avgörande för att rektor kunde komma till en annan slutsats än Bengt Gerdin och fria Paolo Macchiarini.

Bengt Gerdin påpekar att detta innebar att en del av materialet, som talade för Paolo Macchiarini, aldrig fick en oberoende genomlysning utan enbart bedömdes av rektor.

– Låt oss säga att det hade varit kriminaliserat med oredlighet, då hade man ju krävt att all bevisning skulle värderas med samma omsorg, säger Bengt Gerdin, som i brevet skriver: »Det valda sättet att genomföra utredningen innebär ju egentligen att det är meningslöst att anlita en extern utredare.«

Själv menar Bengt Gerdin att de kompletterande uppgifterna som Paolo Macchiarini och andra skickat in endast på marginalen förändrat bilden. Enligt honom ligger svaret på oredlighetsfrågan i detta fall i detaljerna. Han påpekar att han i sin utredning gått igenom artiklarna påstående för påstående, vilket rektor i sitt beslut inte gjort.

– Det finns en liten kärna i den här stora, komplexa och besynnerliga historien och det är om det står rätt i uppsatserna där man försökt förmedla till världen att man lyckas i sitt uppsåt. Och där har man gett en felaktig bild, det står jag för stenhårt.

Läkartidningen har bett Anders Hamsten om en kommentar till Bengt Gerdins kritik. I ett skriftligt svar vidhåller Anders Hamsten sin bedömning att Paolo Macchiarini inte gjort sig skyldig till oredlighet. Däremot kommenterar han inte den framförda kritiken kring själva processen.

Fotnot: I dag, onsdag, sänder SVT:s dokumentärredaktion den första delen i en serie på tre om Paolo Macchiarini och hans forskning.