– Det finns inget land som har så liten del av läkarkåren i primärvården som Sverige har, så vi har ett väldigt sjukhustungt system. Och jämför man med andra sjukhus i Norden så har de svenska sjukhusen fler läkare.

Det säger Göran Stiernstedt till Sveriges radio i dag. Imorgon förmiddag lägger han som nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården fram sin utredning för regeringen. 

På fråga om hur resurser kan omfördelas säger han:

– I den mån man har nya resurser så måste man i första hand satsa på primärvården. Jag tror också att man behöver satsa på att integrera primärvården och sjukhusvården i mycket större omfattning än man gör i dag.

Utredningens uppgift är att föreslå åtgärder så att professionernas tid och engagemang tillvaratas så effektivt som möjligt. Patientnytta, minskad administrativt arbete och en mer kostnadseffektiv vård ska genomsyra förslagen.