Enligt en ny undersökning från Saco, som företaget Novus gjort, arbetar nästan var tredje kvinnlig akademiker med småbarn deltid. Jämförbar andel för män i samma grupp är var tionde. Saco listar också orsakerna till deltidsarbetet, där de tre vanligaste svaren är »vill ha mer tid för barnet/barnen«, »för att hinna med hushållet« och »vill ha mer tid till fritidsintressen«.

Enligt undersökningen arbetar var fjärde akademiker inom vård och omsorg deltid. Det finns inga siffror på hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män bland läkare, men Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren tror inte att bilden är annorlunda än för andra akademiker. Hon framhåller att det är viktigt att dela lika på både föräldraledighet och att eventuellt gå ner i arbetstid.

– Det är förrädiskt med deltid. Den sänkning man ser i lönekuvertet kanske inte ser så stor ut, men sänkningen av pensionen blir avsevärt större. Om man under flera år arbetar deltid så påverkar det pensionen, vilket man inte ser direkt.

Heidi Stensmyren menar dock att det behövs en betydligt bredare lösning för att komma till rätta med problemet.

– Många läkare beskriver att de går ner i tid för att kunna arbeta just heltid och inte behöva sitta med administration efter arbetstid. Det är viktigt att vi har ett arbetsliv som möjliggör att man kan arbeta heltid och ha barn och familj. Den kombinationen är oerhört viktig både för ett hållbart arbetsliv och ens framtida försörjning.