I ett pressmeddelande konstaterar Vetenskapsrådet att siffran är ännu högre vid de stora lärosätena. Rådet skriver »Mer än 60 procent av professorerna vid de stora universiteten har en doktorsexamen från samma lärosäte som de är anställda vid, liksom över 70 procent av lektorerna. Högst är graden av intern rekrytering inom medicinområdet där runt 65 procent av professorerna och närmre 80 procent av lektorerna har en doktorsexamen från det lärosäte där de också är anställda.«

Vetenskapsrådet framhåller att forskares rörlighet mellan lärosäten, även utanför landet, ofta ses som ett sätt att skapa dynamiska forskningsmiljöer.

– Den låga rörligheten är bekymmersam, speciellt vad gäller postdok- och meriteringsanställningar, säger Sven Stafström, generaldirektör på Vetenskapsrådet i pressmeddelandet.

– För att komma till rätta med problemet behövs ett nationellt karriärsystem och öppen utlysning av alla lärar- och forskaranställningar. Rörlighet bör också få ökad betydelse som bedömningskriterium vid anställning.

Vetenskapsrådet har ett uppdrag från regeringen att arbeta för ökad mobilitet bland forskare.