Samtidigt rapporterar radion att allt fler drabbas av sjukdomen. Myggan som sprider denguefeber trivs i storstäder och fler gynnsamma platser för mygglarverna skapas i takt med ett allt varmare klimat och växande slumområden. 400 miljoner människor drabbas årligen av sjukdomen och enligt Sveriges Radio skedde en dramatisk ökning under 2015 i många länder.

Det nya vaccinet ger endast ett 60-procentigt skydd.