På sin hemsida skriver myndigheten att »Zikavirus började spridas i fjol av myggor i Central- och Sydamerika, i områden där viruset och sjukdomen inte tidigare funnits. Det har lett till ett omfattande utbrott. Sjukdomen finns sedan länge i Sydostasien och Afrika.«

För de flesta drabbade är en infektion med zikavirus mild och de får inga symtom alls. På senare tid har det dock rapporterats om kopplingar mellan zikavirusinfektion och vissa neurologiska komplikationer. Något orsakssamband är dock inte helt klart.

Då risken för allvarliga komplikationer bedöms som liten nöjer sig myndigheten med några rekommendationer. Det är att de som reser till länder där viruset sprids bör skydda sig mot myggbett. Vidare bör gravida kontakta sjukvården inför sin resa, för att få råd om lämpliga förebyggande åtgärder.