WHO skriver på sin webbplats att kommittén ska sammanträda redan den 1 februari för att avgöra ifall utbrottet ska förklaras vara ett internationellt akut folkhälsohot.

Viruset identifierades för första gången i Uganda 1947. Viruset spred sig förra året i Sydamerika i områden där det tidigare inte funnits. Sedan maj 2015 har fall rapporterats från 22 länder i Central- och Sydamerika. Misstänkta kopplingar finns mellan zikavirus å ena sidan och främst mikrocefali, men också Guillain-Barrés syndrom, å andra sidan.

Flera länder, bland andra Danmark och USA, samt den europeiska läkemedelsmyndigheten ECDC avråder gravida från att resa i området, enligt inslag i SVT:s Rapport den 27 januari. Men det gör inte svenska Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten uppmanar dock alla resenärer i området att skydda sig mot myggbett och skriver på sin webbplats att »kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör konsultera läkare, resemedicinsk mottagning eller mödravårdcentral inför resor till länder där det finns zikavirus«. Men myndigheten vill inte vill ge reserekommendationer. I Rapport sa biträdande chefsepidemiolog Anders Wallensten:

– Vi tycker det är ett individbeslut som tas bäst i samråd med exempelvis barnmorska. Vi vill inte kategoriskt säga nej och vi har heller inte den uppgiften som myndighet att ge individanpassade råd, sa han.

Sverige har haft ett bekräftat fall, en turist som tog med sig sjukdomen hem från Brasilien 2015.