World Medical Association (WMA) antog i oktober 2015 ett uttalande där de nationella läkarförbunden uppmanas arbeta för att förbättra läkares hälsa. Detta genom att verka för att det ska finnas stöd för läkare på och utanför arbetsplatserna i form av behandling, rådgivning, kollegiala nätverk, rehabilitering och prevention. Man bör även främja forskning om läkares hälsa och hur denna påverkar patienternas vård. 

Läkare har rätt till arbetsvillkor som begränsar risk för utbrändhet, slår WMA fast. Man påpekar att autonomi är en av de starkaste prediktorerna för tillfredsställelse bland läkare och varnar för effekterna av alltför stor tonvikt på extern styrning och kontroll.

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande, tycker att WMA:s uttalande innehåller flera viktiga aspekter, inte minst autonomifrågan.

– Läkarrollen är förknippad med stort ansvar men ibland begränsade befogenheter att påverka, och det är en farlig kombination som leder till stor belastning.

Det Läkarförbundet framför­allt arbetar med när det gäller läkares hälsa är kopplat just till den professionella rollen. 

– Att hantera vårdplatsbrist och kapacitetsbrist skapar en etisk stress som påverkar läkare väldigt mycket. Där arbetar vi för att det ska kunna hanteras av sjukvårdssystemen, så att inte allt ansvar hamnar på läkaren. Vi vet också att läkare mår bra om de har stöd från sin chef i sin yrkesroll, och därför jobbar vi för att fler läkare ska vara chefer.

Bland övrigt arbete för läkares hälsa lyfter Heidi Stensmyren fram att förbundet arbetar för att värva och utbilda fler skyddsombud. Vid senaste fullmäktigemötet fick man också uppdraget att sprida kunskap till medlemmar och arbetsgivare om hur stress och psykisk ohälsa kan förebyggas.