»Jag är medveten om att förtroendet för mig som rektor för KI är skadat både hos allmänheten, forskarsamhället och bland många av KI:s medarbetare och studenter. Kören som kräver min avgång är så månghövdad och högröstad att jag inser att det blir svårt för mig att med trovärdighet och kraft verka som rektor för Sveriges mest framgångsrika universitet. Därför ställer jag min plats till förfogande«, skriver Anders Hamsten.

Han skriver i artikeln på DN Debatt bland annat att han gjort en närmast total felbedömning av kirurgen Paolo Macchiarini och att fuskutredningen bör återupptas.