Den totala minskningen ligger på 1,6 procent i landet, från 328 till 323 recept per 1 000 invånare, enligt ett pressmeddelande från Folkhälsomyndigheten. Men skillnaderna mellan landsting och regioner är fortfarande stora. 2015 låg Stockholm högst med 352 recept per 1 000 invånare och Västerbotten lägst med 252 som motsvarande siffra. Antibiotikaförsäljningen minskade i 15 av 21 landsting och regioner.

– Vi behöver ett nationellt system för att få ökad kunskap om hur och varför antibiotikaanvändningen skiljer sig över landet. Då kan vi bedöma om förskrivningen följer behandlingsrekommendationerna och hur användningen av antibiotika kan bli bättre, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, i pressmeddelandet.

Siffrorna bygger på försäljningsstatistiken från apoteken, där diagnos inte framgår.