De centrala rekommendationerna som Socialstyrelsen tagit fram innebär bland annat återkommande kontrollundersökningar, minst en gång per år vid MS och två gånger per år vid Parkinson, hos läkare med »betydande erfarenhet av sjukdomen« samt ett multidisciplinärt teamomhändertagande av patienterna där teamen, förutom läkare och sjuksköterska, består av minst två ytterligare professioner (fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, psykolog, logoped, dietist, uroterapeut eller annan specialistläkare).

– Stora framsteg har gjorts i vården vid två av våra vanligaste neurologiska sjukdomar MS och Parkinson. De nya riktlinjerna innebär ytterligare en ambitionshöjning och bidrar till att skapa en mer jämlik vård för nära 40 000 patienter, säger Socialstyrelsens projektledare Per-Henrik Zingmark i ett pressmeddelande.

Riktlinjerna, som riktar sig främst till politiker, tjänstemän och verksamhetschefer, är fortfarande i en remissversion, där synpunkter ska vara inne hos Socialstyrelsen den 1 april 2016.

Länk till remissversionen av Nationella riktlinjer för vård vid MS och Parkinsons sjukdom