I samband med att han avgick den 13 februari meddelade Karolinska institutets, KI, tidigare rektor Anders Hamsten att den utredning som i augusti 2015 friade Paolo Macchiarini från forskningsfusk skulle återupptas. Skälet var dels att man fått en anmälan om fler oegentligheter i Macchiarinis artiklar, dels att man fått uppgifter som förändrat bilden när det gäller de tidigare misstankarna.

Nu meddelar KI att man kommer att ta hjälp av Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning i det fortsatta arbetet.

– Jag avser att fatta det formella beslutet så snart det bara går, säger prorektor Karin Dahlman-Wright, som trätt in i rektors ställe, på KI:s webbplats.

För den rektor som fått ett oredlighetärende på sitt bord finns möjligheten att vända sig till den särskilda expertgrupp för oredlighet i forskning som finns inrättad vid CEPN för ett utlåtande. Det finns dock inget krav på detta, och expertgruppen kopplas numera in allt mer sällan. CEPN har bara fått in ett par ärenden per år de senaste åren.