Utredningen tillsätts med anledning av Macchiarini-affären. »Särskilt viktigt i utredningen blir att utarbeta praktiska riktlinjer för vilka krav som måste vara uppfyllda för att oprövade behandlingsmetoder skall få användas på svårt sjuka patienter. Man kommer också att formulera riktlinjer för hur behandlingsförsök ska rapporteras i vetenskapliga tidskrifter«, står det i ett pressmeddelande från Vetenskapsakademien.

Att utredning skulle ledas av Olle Lindvall, professor i neurologi i Lund, det meddelade Vetenskapsakademien den 11 februari. I dag presenterades namnen på de två övriga som ska göra jobbet, Ingemar Engström och Elisabeth Ståhle.

Ingemar Engström är professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Örebro universitet och ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. Elisabeth Ståhle är professor i toraxkirurgi vid Uppsala universitet och expert på avancerad kirurgi och utvärdering av kirurgiska behandlingar.

Enligt Olle Lindvall ska utredningen komma med sitt förslag så snart som möjligt.

– Innehållet är viktigare än hur lång tid det tar, men vi siktar på att ha en rapport färdig innan sommaren, säger Olle Lindvall i pressmeddelandet.