I programmet som sändes den 16 februari diskuterade Heidi Stensmyren tillsammans med Karl Sallin, Svenska Läkaresällskapet, och Thomas Flodin, överläkare och tidigare ordförande för Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, framtidens läkarroll och vilka utmaningar som väntas. Läkaridentiteten och de förväntningar som finns på just läkare, ser Heidi Stensmyren som något positivt.

– Det är en sak vi måste acceptera. Vi är läkare hela livet, och man ska ha ett professionellt förhållningssätt i alla lägen. Man ska veta att även om man konsulteras utanför jobbet så uppfattas man som läkare, sa hon i programmet.

Kravet från patienterna ser annorlunda ut i dag. Patienterna kanske har googlat sig fram till diagnos och behandling. Thomas Flodin pekade dock på att det viktigaste är en god dialog mellan patient och läkare.

– Information är inte samma sak som kunskap. Kunskap är reflekterad information, det förutsätter att du kan värdera informationen och avgöra vad som är relevant, irrelevant, strunt eller viktigt. Där måste läkaren hjälpa till, kanske ännu mer än tidigare eftersom informationsutbudet är så mycket större, sa han.

Heidi Stensmyren lyfte fram svårigheten att få ihop kombinationen arbetsliv, fritid och familjeliv och hon tog upp utmaningar inom yrkeslivet.

– Det är också en utmaning att få på plats en fungerande digital infrastruktur och att få en hälso- och sjukvård som är kraftfull, effektiv, modern och som kan förnya sig. För läkarna är det också att vara med och påverka utvecklingen av sjukvården som är viktig, och inte bara stå och tugga där vi är nu, sa hon bland annat.

Lyssna på programmet:

Kropp & själ: Framtidens läkare