Marina Tuutma, ordförande i Värmlands läkarförening, har tidigare berättat om hur man från fackets sida ställer sig till de omorganisationer som Landstinget i Värmland tänker genomföra. I förra veckan fortsatte förhandlingarna, som slutade i att läkarföreningen och övriga fackförbund förklarade sig oeniga med beslutet att låta omorganisationen och neddragningen med 221 tjänster fortsätta.

Bland annat menar fackförbunden att man vill ha svar på hur arbetsgivaren ska kunna säkerställa en god arbetsmiljö för alla arbetstagare och hur man ska förebygga ohälsa. De riskbedömningar som gjorts inför omorganisationen anser man vara bristfälliga och facken menar också att arbetsgivaren inte har presenterat någon handlingsplan för hur man ska möjliggöra för befintlig personal att ta ut semester, över- och flextid.

Enligt Marina Tuutma har sjukskrivningarna i landstinget ökat från 4,1 procent år 2010 till 5,4 procent förra året och det finns ingen plan för att vända den trenden.

– Man måste komma ihåg att det här inte bara är en omorganisation, det är också en omställning. Det kommer försvinna 221 tjänster och redan nu stängs vårdavdelningar på Centralsjukhuset i Karlstad i brist på sjuksköterskor. Och så ska vi öppna närvårdplatser i Kristinehamn och Säffle, och omstrukturera Arvika sjukhus. Det är lite svårt för oss att förstå hur det ska gå till att man drar ner på personalen och samtidigt ska utföra samma mängd vård, säger hon.

Som Läkartidningen tidigare berättat vill Marina Tuutma och läkarföreningen att arbetsgivaren ska svara på vilka arbetsuppgifter och vilken verksamhet som ska tas bort i samband med personalminskningarna.

– De hänvisar tillbaka till verksamheten, men det finns en massa politiska beslut som styr hur verksamheten kan utveckla sitt utbud. Samtidigt ser vi en ökad efterfrågan och då måste man fråga sig vad som är rimligt, säger hon.

Nu kommer fackförbunden tillsammans ha koll på att riskbedömningarna följs upp och att arbetsgivaren presenterar ett hållbart sätt för personalen att arbeta.

– Man pratar väldigt mycket om nya arbetssätt, men det enda som vi får till svar, när vi frågar om vilka, är digitaliseringen. Det kanske blir lättare för patienten, men det behövs ändå en doktor eller en sköterska som ska ta emot på andra sidan kameran. Det tar också tid och resurser från patientarbetet att jobba med nya arbetssätt, man kan inte bara förvänta sig att effektivisering ska ske automatiskt, säger Marina Tuutma.

Läs tidigare artiklar:

Värmlands läkarförening begär central förhandling om sparpaket

Läkarjobb dras in i Värmland 

»Arbetsuppgifter måste tas bort« 

Dyster ekonomi i många landsting