2015 anmäldes 15 700 skador till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, LÖF, en ökning med 9 procent från 2014.

Ända sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft 2011 har antalet anmälningar till LÖF ökat. Trenden bedöms av LÖF delvis bero på att vårdgivarna i och med den nya lagen fick ökade skyldigheter att informera patienter och anhöriga i samband med skador i vården. En ökad vårdproduktion i landet tros vara en annan delförklaring.

Andelen skador som beviljades ersättning – dvs skador som hade kunnat undvikas enligt patientskadelagen – var 40 procent, vilket är ungefär samma nivå som tidigare år.