Forskarna skriver i brevet, som Läkartidningen tagit del av, att området regenerativ medicin är multidisciplinärt och oerhört dynamiskt och för att kunna agera »i den absoluta forskningsfronten« krävs samordning av resurser och expertis, rekrytering av nyckelexpertis och inte minst korta beslutsvägar, inom Karolinska institutet och Stockholms läns landsting.

De betonar vikten av att snabbt skapa en struktur för »ett internationellt ledande forskningscentrum inom regenerativ medicin som kommer att kunna attrahera patienter från hela Europa«.

En avgörande åtgärd för att realisera planerna skulle vara att rekrytera Paolo Macchiarini. Hälften av brevet handlar om honom och hans kvaliteter och argument för att, i nära samverkan med Karolinska universitetssjukhuset, rekrytera honom.

»Genom rekrytering av Professor Macchiarini kommer ett nu spirande Europeiskt nätverkssamarbete snabbt kunna slå ut i blom. Vi räknar med att ha en fungerande regenerativ luftvägs transplantationsverksamhet igång senast tre månader efter det att han knutits till ÖNH-kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset«, skriver de.

I Dagens Medicin, som också skriver om brevet, säger Kerstin Nilsson, ordförande i Läkaresällskapet, att sällskapet nu apropå Macchiarini-affären ska se över de etiska regler som gäller gränslandet mellan sjukvård och forskning.

– Vi vill som professionsförening se om vi kan lämna förslag på vad som kan behöva läggas till. Nyskapande sjukvård behövs men det ska inte finnas några frågetecken om vad som är vad eller vilka regler som gäller. Efter det som nu skett ser vi att kunskapen och respekten för etiska principer, i såväl forskning som sjukvård, behöver stärkas, säger Kerstin Nilsson till Dagens medicin.

Läs även:

Klinisk innovation: Vård i den grå zonen