Läkarförbundets policy för balanserad läkarförsörjning antogs av förbundsstyrelsen i början av februari och finns tillgänglig på Läkarförbundets webbplats. Bakgrunden är att läkartätheten i Sverige är den fjärde högsta inom EU/EES-området, samtidigt som vi har en »närmast kronisk brist på läkare inom vissa specialiteter och inom vissa geografiska områden«.

Varje enskilt landsting har en lagfäst självstyrande roll att planera sin personalförsörjning, inte minst ST-tjänsterna, och det finns inget samlat system för att tillgodose att behovet av specialister täcks över hela landet.

Läkarförbundet avvisar dock tanken på ett förstatligande av dimensionering och styrning av ST. Istället vill man se ett batteri av andra åtgärder, bland annat en ambitionshöjning i arbetet med det nationella planeringsstödet, NPS, krav på att landstingen ska samarbeta om specialistförsörjningen, och borttagande av flaskhalsar mellan de olika momenten i läkarutbildningen.

»Vad som måste till är en fungerande arbetsmarknad för läkare som bättre matchar tillgången med behoven inom olika specialiteter och geografiska områden», konstaterar Läkarförbundet i policydokumentet.