Socialstyrelsens lägesrapport Nationella planeringsstödet 2016 med siffror på tillgång och efterfrågan på vårdpersonal gällande 2013 visar att tillgången på yrkesverksamma läkare inte räcker till trots att antalet läkare 2013 hade ökat med tio procent jämfört med 2008. År 2013 fanns det 43 125 sysselsatta läkare, varav 39 524 var sysselsatta inom hälso- och sjukvård. 

– Sverige ligger nu på tredje plats i Europa när det gäller läkartäthet. Samtidigt står ökningen av olika grupper av vårdpersonal inte i proportion till varandra. Läkarna, som har längst utbildningstid och är mest specialiserade, har procentuellt ökat mycket snabbare under 2000-talet än till exempel sjuksköterskorna, säger utredaren Magnus Göransson i ett pressmeddelande.

Rapporten visar också att efterfrågan på läkare fortfarande är stor, speciellt på specialistläkare. Medianåldern är för gruppen är hög, och pensionsavgångarna väntas öka fram till år 2018. Socialstyrelsen pekar därför på att försörjningen av vissa specialister, såsom allmänläkare och psykiatrer, är beroende av migration av läkare med utbildning utanför Sverige. På sikt är dock den totala tillväxten av specialister god – 73 procent av samtliga läkare och 96 procent av läkare över 45 år var 2013 specialiserade.

47 procent av de läkare som 2013 var sysselsatta i hälso- och sjukvården var kvinnor. Siffrorna visar även att många fler kvinnliga läkare över 45 år arbetade deltid, jämfört med männen i samma åldersgrupp – 28 procent respektive 4 procent. 

Läs tidigare artikel:

Läkartätheten ökar men immigrationen minskar