Karolinska institutets rektor Anders Hamsten sitter sedan december i fjol i Karolinska universitetssjukhusets styrelse. Men nu vill Erika Ullberg att han avstår från att medverka i styrelsearbetet under den tid den externa utredning som ska granska Paolo Macchiarinis omstridda luftstrupsoperationer på sjukhuset pågår.

– Jag vill att utredningarna också reder ut ansvarsfrågorna mellan universitetet och sjukhuset, och därför vill jag att han tar en »time out« och sätts i karantän medan utredningen pågår.

Erika Ullberg säger att hon i princip tycker att det är bra att rektorn för KI, som Karolinska universitetssjukhuset har ett starkt och nära samarbete med, sitter i styrelsen.

– Men i praktiken, under de här omständigheterna, finner jag det olämpligt, inte minst eftersom en av de saker som utreds är dialogen som varit mellan tidigare sjukhusdirektören Birgir Jakobson och KI:s rektor.

Det var den 3 februari som Karolinska universitetssjukhuset, efter att länge ha försvarat Macchiarinis operationer, beslutade att omständigheterna kring operationerna skulle utredas. Först sades att den skulle ledas av sjukhusets chefläkare, men senare backade man och beslutade om en helt extern granskning. I dag meddelade sjukhuset att Kjell Asplund, ordförande för SMER och SBU, blir den som leder utredningen.

Läkartidningen har sökt Moderaterna i Stockholms läns landsting för en kommentar till kravet att Anders Hamsten lämnar styrelsen under utredningen.