Anders Hamsten har blivit hårt kritiserad under senare tid. Orsaken är den vid institutet anställde och ifrågasatte forskaren och kirurgen Paolo Macchiarini, vars forskning och operationer nu utreds av flera olika instanser. Kritikerna mot Anders Hamsten har menat att han inte har skött det ärendet på ett bra sätt.

När nu konsistoriet ska tillsätta en oberoende granskning av hur institutets ledning hanterat fallet Paolo Macchiarini, uttalar sig Lars Leijonborg om Anders Hamsten.

– Han kommer att fortsätta som rektor medan utredningen pågår, säger Lars Leijonborg till TT och Dagens Medicin.

– Samtidigt är det viktigt att säga att han inte kommer att ha någon beröring med utredningen, han är ju en av dem som kommer att utredas. När utredningen sedan finns framme får vi ta ställning till framtiden.

Planen är att beslutet om granskningen ska fattas vid ett extrainsatt möte på torsdag, uppger Dagens Medicin.