Paolo Macchiarinis CV är en imponerande uppräkning av högt kvalificerade poster vid sjukhus och lärosäten världen över. I en artikel i januari i tidskriften Vanity Fair framkom dock uppgifter om att CV:t inte i alla delar var korrekt. Det gällde uppgifterna att han skulle ha en master i biostatistik från universitetet i Alabama samt en ordinarie professur vid medicinska högskolan i Hannover. Läkartidningen kunde i mitten bekräfta dessa uppgifter och fann dessutom ytterligare felaktigheter.

Uppgifterna i Vanity Fair ledde till att KI i januari beslutade om en egen granskning. Den granskningen har nu bekräftat felaktigheterna, och dessutom hittat ännu fler. Bland annat har Macchiarini uppgivit att han varit föreståndare (director) vid två enheter som enligt de berörda universiteten inte existerar: Laboratory Thoracic Bioengineering vid universitetet i Barcelona samt Department of General Thoracic and Regenerative Surgery and Intrathoracic Biotransplantation vid universitetssjukhuset i Florens.

Sammantaget konstaterar KI att det finns »betydande skillnader« mellan uppgifter i CV och uppgifter från aktuella lärosäten. Enligt KI är det är inte sannolikt att skillnaderna beror på oaktsamhet eftersom samtliga avvikelser är till Macchiarinis fördel. KI:s slutsats är att Macchiarini uppsåtligen lämnat felaktiga uppgifter för att stärka sina möjligheter att bli anställd vid KI.

Enligt rapporten finns det ytterligare uppgifter som man forfarande arbetar med att få bekräftade.

Läs även:

Lärosäten bekräftar felaktigheter i Macchiarinis CV

Felaktigheter i Paolo Macchiarinis CV enligt KI

  • Han har inte en master i Biostatistik från universitetet i Birmingham, Alabama, bara ett sex månaders fellowship.
  • Han har varit lektor i fyra månader vid universitet i Pisa, inte »assistant professor« i två år.
  • Han har varit »consultant« och »project manager«, inte »director«, vid universitetssjukhuset i Florens. Dessutom existerar inte en av de enheter han säger sig ha förestått.
  • Han har aldrig varit »full professor« vid medicinska högskolan i Hannover, bara »adjungerad professor«, vilket är en utnämning, inte en tjänst.
  • Han har inte varit verksamhetschef för torax- och kärlkirurgi vid Heidenhaussjukhuset i Hannover, bara avdelningschef.
  • Han har inte varit avlönad av universitetet i Barcelona, bara anknuten, och han har varit lärare, inte professor. En av de enheter han sägs ha varit föreståndare för existerar inte.